Používání parametrů při hledání

Pokud hledáte nějakou konkrétní informaci na internetu, konkrétních stránkách, tak nám k tomu slouží pokročilé operátory, které lze přímo použít při vyhledávání – například při vyhledávání v Google.com.

site: (hledání výrazů v zadané síti)

Tento pokročilý operátor říká Google, aby vyhledával zadaný výraz pouze ve specifikované webové síti nebo doméně. Když použiješ tento operátor je potřebné uvést hledaný výraz.
Například: site:idnes.cz fotbal Tento dotaz vrátí výsledky ze sítě idnes.cz, které obsahují termín „fotbal“ někde na stránce.

filetype: (hledání uvnitř souborů daného typu)

 • RŮZNÉ TYPY SOUBORŮ
 • Adobe Portable Document Format (pdf)
 • Adobe PostScript (ps))
 • Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku))
 • Lotus WordPro (lwp))
 • MacWrite (mw))
 • Microsoft Excel (xls))
 • Microsoft PowerPoint (ppt))
 • Microsoft Word (doc))
 • Microsoft Works (wks, wps, wdb))
 • Microsoft Write (wri))
 • Rich Text Format (rtf))
 • SWF Shockwave Flash (swf))
 • Text (ans, txt)
Tento operátor nařizuje Google, aby vyhledával daný termín jen uvnitř textových souborů specifického typu. Tento operátor potřebuje zadat ještě hledaný termín jako argument. Například: filetype:txt tutorial Tento dotaz vyhledá slovo „tutorial“ pouze uvnitř standartních textových souborů (txt).
Poznámka: Neuvádí se tečka před typem souboru a mezera mezi operátorem, dvojtečkou a následným typem. Následuje ještě jedna významná poznámka a to, že Google bude schopen prohledávat pouze soubory určitých typů. Z vlastní zkušenosti vím, že Google může najít slova uvnitř souborů typu txt, html, php, protože výstup těchto souborů ve standartních prohlížečích je textový. Naopak dokumenty WordPerfect můžou vypadat jako text pouze pokud jsou otevřeny prostřednictvím aplikace WordPerfect, ale pro standartní prohlížeče bez speciálních pluginů a nástaveb je nečitelný. Google proto nemůže interpretovat tyto dokumenty správně a vyhledávání v nich je proto nemožné.
Díky tomu Google nemůže vyhledávat uvnitř specifických typů souborů dotazy jako „filetype:jpg help“ Aktuální seznam typů souborů, které lze pomocí Google prohledávat je umístěn ve Filetype FAQ 

link: (hledání stránek obsahujících odkaz)

Tento pokročilý operátor žádá Google aby našel všechny odkazy směřující na zadanou stránku. Tento operátor nevyžaduje žádné další argumenty. Například: link:www.apple.com Tendo dotaz vyhledá webové stránky, ze kterých vede odkaz na hlavní stránku Apple.com. Tento speciální operátor je poněkud limitovaný v tom, že hledaný odkaz musí vypadat přesně jako ten v našem dotazu. Výše uvedený dotaz tedy nevyhledá stránky s odkazy typu www.apples.com/ipod.

cache: (Zobrazí stránku z cache Google)

Tento operátor zobrazí kopii webové stránky, kterou si Google stáhl již dříve při indexaci sítě. Tento operátor nevyžaduje žádné další argumenty. Například: cache:www.seznam.cz nebo cache:http://www.seznam.cz Tento dotaz zobrazí zkopírovanou verzi webové stránky www.seznam.cz , která je uložena na serveru Google.

intitle: (vyhledává výraz v titulku dokumentu)

Tenhle operátor nutí Google vyhledávat zadaný termín uvnitř titulku dokumentu. Většina webových prohlížečů zobrazuje titulek dokumentu zcela nahoře v titulním pruhu prohlížecího okna. Tento operátor nevyžaduje žádné další argumenty. Například: intitle:fotbal Tento dotaz vyhledá pouze stránky, které obsahují slovo „fotbal“ v titulku.

allintitle: (vyhledává výraz v titulku dokumentu)

Pracující na podobném principu jako intitle. Například: allintitle:fotbal hokej Tento dotaz vyhledá obě slova, „fotbal“ i „hokej“ v titulcích dokumentů. Operátor ,allintitle‘ říká Google aby vyhledal každé obsažené slovo v dotazu jen v titulcích stránek. Je to ekvivalent řetězce jednotlivých ,intitle:‘ operátorů.

inurl:  (vyhledává výraz v URL stránek)

Tento operátor nutí Google aby vyhledával výraz jen v URL (adrese) dokumentu. Tento operátor nevyžaduje žádné další argumenty. Například: inurl:hokej Tento dotaz vyhledá stránky, kde slovo , hokej ‚ je obsaženo ve webové adrese nebo v názvu domény. Jedna z nalezených stránek je třeba www.deniksport.cz/hokej.html obsahující slovo , hokej‘ jako název adresáře. Slovo může být umístěno kdekoliv uvnitř webové adresy, včetně názvu sítě nebo názvu dokumentu.

allinurl: (vyhledává výraz v URL stránek)

Pracuje na podobném principu jako inurl operátor. Například: allinurl:hokej vysledky Tento dotaz vyhledá v URL stránek obě stova „hokej“ i „vysledky“. Operátor “ allinurl“ říká Google aby vyhledal každé z uvedených slov pouze v URL stránek. Je to ekvivalent řetězce jednotlivých operátorů „inurl:“
pozn. obdobné parametry máme i u vyhledávače seznam.cz

Pokud naleznete nějaký jiný parametr, budeme rádi když nám jej sdělíte.